Нормативно правові-акти відділу освіти

Положення про відділ освіти (завантажити)

Інструкція з діловодства (завантажити)

Постанова КМУ від 04.01.2002 №3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (джерело https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-п)

Постанова КМУ від 21.10.2015 № 851 “Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегиенті Інтернету” (джерело https://законодавство.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-jovtnya-2015-851-deyaki-pitannya-143346.html)

Закон України “Про доступ до публічної інформації” (джерело https://minjust.gov.ua/m/str_35409)

Закон України “Про освіту” ст. 30 (джерело https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-prozorist-informatsiyna-vidkritist-325769.html)