Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Відповідно до листа Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 01.11.2016 № 2.1/10-2637 «Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», інформуємо, що XVІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, який проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», проводиться з 1 листопада 2016 року по 25 лютого 2017 року і присвячується 100-річчю утворення Української Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки.

Творчі роботи переможців ІІ етапу конкурсу в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (роботи з кожної номінації від закладу приймаються до 5 січня 2017 року) (методисти Прилєпа Р.М. Середа Н.І.).

До розгляду в конкурсі приймаються роботи на тему «Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» (І. Світличний) у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», які раніше не подавалися до участі в інших наукових та творчих конкурсах регіонального, державного рівнів.

Творчі роботи з літератури, за вибором автора, можуть бути різноманітні за жанром.

Конкурсні роботи з історії мають бути присвячені українським історичним державним, політичним діячам, відомим особистостям рідного краю, які своєю багатогранною діяльністю вплинули на розвиток і становлення української держави в різні часи її творення, а також здійснили вагомий внесок у розвиток державної культури, мистецтва, освіти, науки, літератури тощо.

Творчі роботи з історії мають носити дослідницький характер із обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо) та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновку; списку використаних джерел і літератури в алфавітному порядку.

До всіх творчих робіт обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

Текст творчої роботи з історії та літератури роздруковується на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний. Обсяг 15-25 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм. Поетичні доробки учнів подаються в довільній формі.

Наголошуємо, що разом з роботами конкурсантів необхідно надіслати: електронний варіант роботи; супровідні документи, у яких чітко вказати прізвище, ім’я та по батькові учасника, дату його народження, домашню адресу, повну назву навчального закладу, клас, а також прізвище, ім’я, по батькові наставника, який його підготував до участі в конкурсі, ксерокопії паспортів або свідоцтв про народження учасників; відповідно оформлені довідки-подання та копії паспортів наставників (1, 2, 11 сторінки).

Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Відправте коментарій on "Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості"

Залиште коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.


*