Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Відповідно до листа Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 01.11.2016 № 2.1/10-2637 «Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», інформуємо, що XVІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, який проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», проводиться з 1 листопада 2016 року по 25 лютого 2017 року і присвячується 100-річчю утворення Української Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки.

Творчі роботи переможців ІІ етапу конкурсу в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» (роботи з кожної номінації від закладу приймаються до 5 січня 2017 року) (методисти Прилєпа Р.М. Середа Н.І.).

До розгляду в конкурсі приймаються роботи на тему «Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» (І. Світличний) у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», які раніше не подавалися до участі в інших наукових та творчих конкурсах регіонального, державного рівнів.

Творчі роботи з літератури, за вибором автора, можуть бути різноманітні за жанром.

Конкурсні роботи з історії мають бути присвячені українським історичним державним, політичним діячам, відомим особистостям рідного краю, які своєю багатогранною діяльністю вплинули на розвиток і становлення української держави в різні часи її творення, а також здійснили вагомий внесок у розвиток державної культури, мистецтва, освіти, науки, літератури тощо.

Творчі роботи з історії мають носити дослідницький характер із обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо) та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини; висновку; списку використаних джерел і літератури в алфавітному порядку.

До всіх творчих робіт обов’язково додаються тези-анотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.

Текст творчої роботи з історії та літератури роздруковується на папері формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний. Обсяг 15-25 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм. Поетичні доробки учнів подаються в довільній формі.

Наголошуємо, що разом з роботами конкурсантів необхідно надіслати: електронний варіант роботи; супровідні документи, у яких чітко вказати прізвище, ім’я та по батькові учасника, дату його народження, домашню адресу, повну назву навчального закладу, клас, а також прізвище, ім’я, по батькові наставника, який його підготував до участі в конкурсі, ксерокопії паспортів або свідоцтв про народження учасників; відповідно оформлені довідки-подання та копії паспортів наставників (1, 2, 11 сторінки).

Відправте коментарій on "Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості"

Залиште коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.


*