Атестація Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів

Атестація Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів

Знаменитий оратор Сократ говорив, що немає більш складної справи на землі, ніж виховати справжню людину. Кожна хвилина нашого життя – неповторне чудо і завдання школи – навчити дитину жити у цьому прекрасному світі. Відповідно до плану роботи відділу освіти, молоді та спорту Краснопільської райдержадміністрації на 2016 рік з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам загальної середньої освіти та надання організаційно-методичної допомоги експертною комісією відділу освіти в період з 03.10.2016 по 17.10.2016 здійснено атестаційну експертизу діяльності Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Заклад засновано у 1906 році. Навчальний заклад знаходиться у комунальній власності. Організаційно-правова форма за КОПФГ: комунальна організація (установа, заклад). Власником навчального закладу є Краснопільська районна рада, яка здійснює його фінансування та матеріально-технічне забезпечення. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, гербову печатку, штамп, мова навчання – українська. Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів самостійно приймає рішення і здійснює їх виконання в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством.

Під час атестаційної експертизи встановлено, що ділова документація в закладі ведеться згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах. Ділові папери мають відповідний гриф, ведуться державною мовою, зберігаються в спеціально обладнаному місці. Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до Статуту Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області заклад здійснює фінансово-господарську діяльність. Бухгалтерський облік забезпечує централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації. Фінансові ресурси використовуються раціонально згідно чинного законодавства. Дотримується порядок отримання та використання благодійної допомоги. Стан фінансової дисципліни задовільний. Стан фінансування навчального закладу є достатнім. Фінансові ресурси використовуються ефективно.

Пріоритетними напрямками роботи практичного психолога Рудоман Т.І. є профілактика та корекція навчання, виховання та розвитку дітей, які мають відхилення у психофізичному розвитку. Експертизою встановлено, що діти даної категорії залучаються до участі в заняттях за відповідними корекційно-розвиваючими програмами, годинах спілкування, гуртках.

В ході перевірки з’ясовано, що заклад тісно співпрацює з органами і структурами, що опікуються захистом прав дітей, а саме службою у справах дітей Краснопільської райдержадміністрації. У закладі наявний план спільної роботи, який складається та затверджується кожного року. Керівництво навчального закладу контролює дотримання вимог щодо захисту прав та законних інтересів дітей пільгових категорій.

Під час атестаційної експертизи відвідувались уроки з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану. Класоводи постійно працюють над розвитком логічного мислення молодших школярів, удосконаленням навичок читання та розвитку їх мовлення.

Під час атестаційної експертизи Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів було здійснено аналіз якісного складу вчителів закладу, їх фахової підготовки, обізнаності з вимогами навчальних програм та методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, стану календарного, поурочного планування, виконання навчальних програм, навчально-матеріальної бази викладання предметів, якості навчально-виховного процесу, дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення, застосування інноваційних методів викладання, підготовки учнів до проведення державної підсумкової атестації, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Перевірка показала, що вчителі працюють за чинними програмами, затвердженими МОН України, та згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України, СОІППО та відділу освіти, молоді та спорту. Документація (журнали, календарні плани, учнівські зошити) ведеться згідно з чинними інструктивно-методичними документами. Учителі Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів усвідомлюють завдання, які сьогодні поставлені перед школою, і працюють на кінцевий результат – виховання свідомого громадянина України, формування освіченої, творчої особистості.

Експертна оцінка показала, що у Покровській ЗОШ І-ІІ ступенів протягом навчального року шляхом моніторингу відслідковуються результати рівня навченості учнів. В школі зберігаються матеріали проведення моніторингових досліджень, аналітичні довідки, накази. Встановлено, що педагоги дотримуються критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів, вмотивовано виставляють тематичні, семестрові та річні оцінки. Прослідковується відповідність оцінок, виставлених в контрольних роботах, оцінкам в класних журналах.

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у Покровській ЗОШ І-ІІ ступенів постійно проводиться І етап олімпіад, у яких беруть участь до 60% учнів школи. У ІІ етапі олімпіад за останні 3 роки взяло участь 9 учнів, що становить 17%, із них 3 учні були переможцями (33%). В ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін протягом звітного періоду учні школи участі не брали. Учні закладу беруть активну участь в інтелектуальних конкурсах «Соняшник», «Кенгуру», «Левеня», «Колосок» тощо. Протягом останніх трьох років у роботі МАН учні школи участі не брали.

За словами А.Дістервега найважливішим явищем у школі, самим повчальним предметом, самим живим прикладом для учня є сам учитель. На момент експертизи у Покровській ЗОШ І-ІІ ступенів працює 13 основних педагогічних працівників, 2 учителі працюють за сумісництвом. Повну вищу освіту мають 14 чоловік (93,3%), з неповною вищою освітою –1 вчитель (6,7 %).

Структура методичної роботи передбачає різноманітні форми і методи роботи з педагогічними працівниками закладу: педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, засідання шкільних методичних об’єднань, методичні оперативки, методичні тижні, ярмарок педагогічних ідей, тижні педагогічної майстерності, психолого-педагогічні консиліуми, взаємовідвідування навчально-виховних заходів, індивідуальні консультації, самоосвітня діяльність педагогів. У планах роботи методичних об’єднань зазначено методичну тему, над якою працює методичне об’єднання; форми і методи роботи; робота вчителів у міжатестаційний період; організація позакласної роботи; визначена тематика засідань; протоколи засідань наявні.

В закладі освіти функціонує комп’ютерний клас конфігурації 5+1 (п’ять комп’ютерів для учнів та один для вчителя), який було обладнано в 2011 році. На всіх учнівських комп’ютерах з процесорами Intel 2,7 GHz та вчительському з процесором Pentium 2,9 GHz використовується операційна система Windows 2007 та програмне забезпечення MS Office 2007. Всі комп’ютери приєднані до локальної мережі. У комп’ютерному класі функціонує вихід до глобальної мережі Інтернет. Школа має власну електрону адресу pokrovskazosh@ukr.net та власний web-сайт http://pokrovskazosh.ucoz.ua/. Рівень оснащеності комп’ютерною технікою школи становить 9 учнів на один комп’ютер.

Адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом проводять роботу по дотриманню правил техніки безпеки та протипожежної безпеки в закладі.

Координаторами виховної роботи є заступник директора з навчально-виховної роботи Котенко О.О. та педагог-організатор Коваленко Р.Ю. Виховна діяльність здійснюється через роботу класних керівників та класоводів в класних колективах, на загальношкільному рівні та під час проведення позакласних, позашкільних заходів, залучення учнів до участі в шкільних змаганнях, через роботу органів учнівського самоврядування, діяльність гуртків.

Дирекцією Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів налагоджений тісний зв’язок з виконкомом Покровської сільської ради, з громадськими організаціями району: службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, наркологічною службою, Краснопільським ВП в частині запобігання скоєнню учнями протиправних дій, випадкам ухилення від навчання.

Методист райметодкабінету Л.М.Волобуєва

Відправте коментарій on "Атестація Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів"

Залиште коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.


*