ЛИСТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

Лист від 22.10.2019. № 08-13/1956  – Про корекційно-розвивальні програми для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Лист від 22.07.2019 № 08-13/3471 – Про діяльність психологічної служби системи освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист від 12.08.2019. № 08-13/3749. Про попередження суїцидальної поведінки серед здобувачів освіти

Лист від 13.08.2018№ 09-13/4083 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби системи освіти у 2018-2019 навчальному році

Лист від 22.07.2019. № 08-13/3471. Про діяльність психологічної служби системи освіти у 2019/2020 навчальному році 

Про інструктивно-методичні рекомендації

Про психологічне забезпечення професійного самовизначення учнів у контексті реалізації концепції Нової української школи

Про психологічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу

Про результати моніторингу сайтів спеціалістів психологічної служби

Про стан упровадження профілактичних програм

Про організаційно-управлінське забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти в умовах об’єднаних територіальних громад

Про профілактику насильства та жорстокості в учнівському середовищі