МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Мотивація навчання дітей з особливими потребами має низку особливостей.

Як відомо, якість навчання, його значущість для школяра лежать в основі мотиваційної сфери. Мотив навчання – це спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності.

Рівень сформованості навчально-пізнавальної мотивації і навчально-пізнавальної компетентності в цілому залежить від того, в якому навчальному середовищі здійснюється навчально-пізнавальна діяльність дитини.

До позитивних ознак мотивації можна віднести:

 • загальне позитивне ставлення дитини до школи;
 • коло інтересів – дитину цікавлять явища навколишнього світу;
 • допитливість, яка є формою виявлення широкої розумової активності школярів;
 • віра в авторитет учителя і готовність виконувати будь-які завдання.

До негативних особливостей мотивації школярів з особливими потребами належить те, що їхні мотиви:

 • недостатньо дієві, тому самі по собі довго не підтримують навчальну діяльність;
 • ситуативні, їх швидко задовольнити, але без підтримки вчителя вони можуть згасати і не відновлюватися;
 • малоусвідомлені, що проявляються в невмінні школяра назвати, що й чому йому не подобається в навчальному предметі;
 • містять орієнтацію школяра частіше на результат навчання, а не на способи навчальної діяльності.

Проблема корекційної допомоги дітям з труднощами в навчанні не перестає бути актуальною завдяки збільшенню їх кількості. Без спеціальних педагогічних заходів діти з особливими освітніми потребами  не можуть засвоїти навчальну програму. Насамперед це пов’язано з несформованістю учбово-пізнавальної діяльності в дітей, порушеннями позаінтелектуальних компонентів учбово-пізнавальної діяльності, працездатності, рівня довільної регуляції поведінки, мотивації.

Рекомендації вчителю щодо розвитку мотивації до навчання учня з особливими потребами:

 1. Під час формування мотивації учителю слід враховувати вікові особливості дитини та особливості її  психофізичного розвитку.
 2. Необхідно організувати залучення дитини до активних видів діяльності і взаємодії її з іншими людьми (учителями, ровесниками).
 3. Не можна забувати, що в процесі діяльності і соціальних контактів у школярі виникають психічні новоутворення, які проявляються новим ставленням до себе, своєї діяльності
 4. Особливу увагу слід приділяти розвитку вольових якостей учня.

Отже, вчителю необхідно вміти створити таке навчальне середовище, яке сприяло б формуванню мотивації на пізнання, включення учнів у самостійну навчально-пізнавальну діяльність.

Завідувач районною ПМПК відділу освіти, молоді та спорту Краснопільської РДА Хільгора А.В.

Відправте коментарій on "МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ"

Залиште коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.


*