«Успіх у психологічній практиці»

«Успіх у психологічній практиці»

Практичні психологи ,соціальні педагоги Краснопільського району у психологічній діяльності використовують різноманітні види психологічних практик: психологічне консультування, психотерапія, психологічна допомога, тренінги, психологічна експертиза та ін.

Пріоритетним напрямком роботи є супровід дітей «групи ризику».

Так, практичним психологом Великобобрицької ЗОШ І-ІІІ ст. Дяченко М.В. спільно з класним керівником, адміністрацією закладу, соціальним працівником сільської ради проведені заходи, виховного та реабілітаційного спрямування з метою підвищення рівня соціалізації учня 8-го класу шляхом створення індивідуальної програми психолого-педагогічного супроводу. Дитина проживає у деструктивній сім`ї, мав прояви неуспішності, порушення дисципліни, недорозвиток комунікативних навичок Мали місце і складності у взаємостосунках з однолітками. Практичний психолог залучив учня до участі в тренінгових заняттях за програмою «Кроки до дорослості» автор Н. Колодецька, проведені індивідуальні консультації з дитиною, його мамою, класним керівником.

В результаті цілеспрямованої спільної роботи практичного психолога, громадськості, адміністрації закладу покращився мікроклімат в сім`ї, сьогодні хлопчик регулярно відвідує школу, гуртки. Він став активним учасником культурно-масових заходів, тренінгових занять, покращились стосунки з однолітками.

Особливої уваги потребують діти дошкільного віку, які в силу вікових психофізіологічних особливостей не здатні захистити себе від психотравмуючих ситуацій на ранніх етапах розвитку, що негативно впливає на розвиток психіки дитини. Саме чинник недостатньої уваги батьків часто стає головною причиною психологічних проблем дітей. За неблагоприємних обставин дитина виставляє свої «психологічні захисти», які проявляються у формі негативних поведінкових проявів, пов’язаних з відхиленнями емоційного розвитку.

За результатами психодіагностики у дитини дошкільного віку були виявлені порушення в розвитку емоційної сфери, в сфері міжособистісної взаємодії по лінії «дитина-дитина», «дитина-дорослий».

Практичним психологом Краснопільського НВК С.А. Мікаєлян була створена індивідуальна програма корекції та розвитку емоційної сфери з використанням ігрової, музичної та ізодіяльної терапії; спланована консультативно-просвітницька робота з батьками та педагогами, спрямована на створення психоемоційного комфорту в ситуації «дитячий садок», «родина», на формування у батьків усвідомленого батьківства, відповідальності за психологічне здоров’я дитини. В цьому напрямку ефективними стали індивідуальні бесіди та консультації, в процесі яких розкривалися механізми формування та розвитку психосоціальної ідентичності, соціалізації дитини в плані створення умов для максимальної реалізації психологічного потенціалу дитини «групи ризику».

В результаті проведеної корекційно-відновлювальної, розвивальної роботи в напрямку розвитку емоційної сфери, міжособистісних стосунків з однолітками та дорослими знизився рівень тривожності зниження невротичної симптоматики, удосконалення навичок конструктивної взаємодії, загальна позитивна динаміка розвитку особистісної сфери. При дотриманні практичних рекомендацій батьками, педагогами щодо виховання та навчання дитини прогнозується зниження ризику можливих ускладнень особистісного розвитку, позитивна динаміка в психосоціальному розвитку дитини.

Методист з психологічної служби Т.С.Скирта

 

Відправте коментарій on "«Успіх у психологічній практиці»"

Залиште коментар

Ваша email адреса не буде опублікована.


*